Szkolenia wysokosciowe

TECH-ALPIN  Szkolenia Wysokościowe
www.szkolenia-wysokościowe.org.pl

Technik dostępu linowego i budowlanego w pracach na wysokości.
Technik alpinistycznych w pracach na wysokości
Wstępne i okresowe szkolenia BHP z programem dla pracujących na wysokości
Prowadzenia okresowych przeglądów sprzętu do prac na wysokości
Szkolenia  specjalistów ds. spraw  sprzętu i systemów ochrony  przed upadkiem z wysokości.
Szkolenia dla osób organizujących i nadzorujących prace na wysokości

                                                                                                                               
                        
Szczegółowe informacje :                                                                                            
Tel. 608 610564  |  www.techalpin.republika.pl