O klubie

Klub Wysokogórski w Lubinie został utworzony w 1995 r. i jest stowarzyszeniem z osobowością prawną. Przynależy do Polskiego Związku Alpinizmu.
Celem statutowym KW Lubin jest organizowanie działalności w zakresie:

  • alpinizmu,
  • wspinaczki sportowej,
  • taternictwa jaskiniowego
  • turystyki wysokogórskiej i trekkingowej

Klub zrzesza pasjonatów turystyki i organizuje wyprawy w najwyższe góry świata.
W ramach dotychczasowej działalności KW Lubin organizował lub współorganizował wyprawy w góry Afryki, Ameryki Południowej i Północnej,Góry Centralnej Azji (Pamir,Tien Szanu), góry Kaukazu i Himalaje.

Klub prowadzi działalność szkoleniową i treningową. Organizowane sa wyjazdy treningowo-szkoleniowe w rejony skałkowe w Karkonosze ,Tatry i w Alpy.
W siedzibie Klubu w Baszcie Głogowskiej prowadzone są szkolenia i kursy wspinaczkowe. Organizowane są systematyczne treningi na ściance wspinaczkowej w Klubie oraz na wieży wspinaczkowej „Kielichu”. Prowadzona jest również działalność trekkingowa i turystyki wysokogórskiej.

Klub prowadzi :

  • Grupę Ratownictwa Wysokościowego przygotowywaną do działań ratowniczych na wysokości i podziemnych w zakresie usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych;
  • Ośrodek Szkoleń Wysokościowych TECH-ALPIN – prowadzący szkolenia przygotowujące   do wykonywania prac na wysokości oraz szkolenia BHP dla pracowników pracujących na wysokości .

Siedziba Klub znajduje się w Lubinie w zabytkowej Baszcie Głogowskiej.

Statut KW Lubin do pobrania
Deklaracja przystąpienia do KW do pobrania

 

Konto bankowe – Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddz./Lubin   nr rach  58 8669 0001 0311 6515 2000 0001