Sprawozdanie z realizacji przez Klub Wysokogórski w Lubinie zadań publicznych

Opublikowano 09/01/2017

Sprawozdanie z realizacji przez Klub Wysokogórski w Lubinie  zadań publicznych zleconych przez  Powiat  Lubiński  i Gminę Miejską Lubin. Z dniem 15.12.2016 r. Klub zakończył realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   zleconego przez Gminę Miejska Lubin pod nazwą : „Realizacja programu bezpieczne  góry poprzez przeprowadzenie   cyklu szkoleń , prelekcji i seminariów w zakresie bezpiecznego uprawiania sportów i turystyki górskiej oraz wspinaczki wysokogórskiej”  W ramach zadania przeprowadzono : Prelekcje w szkołach o tematyce : Bezpieczne góry jesienią i zimą - zagrożenia w górach sposoby ich unikania  i zasady postępowania  w razie wypadku w górach , Szkolenia dla młodzieży szkolnej : zasady i formy...więcej

Władze Klubu na kadencję 2016 – 2020 r.

Opublikowano 22/08/2016

Postanowieniem z dnia 14.07.2016 r, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Stowarzyszeń KRS zmiany we władzach KW Lubin, przeprowadzone na zebraniu wyborczym w dniu 28 kwietnia 2016 r. Zgodnie z wynikami wyborów zawartymi w protokole komisji wyborczej zatwierdzonym  przez Sąd wpisem do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego na kolejną  5-letnią kadencję ukonstytuował się następujący skład władz Klubu Wysokogórskiego w Lubinie. Zarząd Klubu : 1. Jan Dudarowski  - prezes 2. Bartosz Jaworski – wiceprezes Komisja rewizyjna : 1.Marcin Świtoń – przewodniczący 2. Szymon Mańko – sekretarz Sąd koleżeński : 1. Agnieszka  Marczak Tarka – przewodnicząca 2. Monika Jaworska  -...więcej

Pik Tetnuldi nie do zdobycia

Opublikowano 22/08/2016

Decyzja o wyprawie na Pik Tetnuldi pojawiła się, gdy podczas organizacji wyjazdu na Elbrusa, zeszła lawina uniemożliwiająca przedostanie nam się z Tbilissi do Rosji. Jedyne przejście graniczne zostało wówczas zamknięte. Po naradach i dyskusjach padł pomysł na rejon, Swanetii i zdobycie mało popularnego szczytu Tetnuldi. Początkowo mieliśmy jechać czteroosobowym zespołem w składzie Stanisław i Tomasz Rapczuk, Karol Kawałko i Tomasz Szwedo jednak w dniu wylotu zdecydował się także Tomasz Siedlak wykupując ostatnie miejsce w samolocie. Po przylocie do Tbilissi czekał na nas umówiony transport do Adishi, gdzie do pokonania mieliśmy ponad pięćset kilometrów. Tego samego dnia ruszyliśmy w góry. Przechodząc...więcej

Grossglokner na weekend

Opublikowano 22/08/2016

Na najwyższy szczyt Austrii w skaldzie Stanisław i Tomasz Rapczuk, Karol Kawałko i Tomasz Siedlak, wyruszyliśmy w piątkowy wieczór, by przed dziewiątą godziną, 25 czerwca być już na szlaku. Wszelkie prognozy pogody zakładały ulewny i burzowy weekend z krótkim oknem pogodowym na niedzielny poranek. Po przyjeździe na miejsce przywitała nas piękna pogoda, która towarzyszyła na trasie do schroniska Stüdlhütte na wysokości 2801 m. n. p. m. skąd uzbrojeni w niezbędny sprzęt ruszyliśmy przez lodowiec, gdzie zaczynały gromadzić się chmury. Bez żadnych opadów dotarliśmy do grani z vie-feratami, którą podeszliśmy do schroniska imienia Erherzug Johanna na wysokości 3451 metrów, gdzie spędziliśmy...więcej

WSPIERAMY Mała Polska w Nepalu

Opublikowano 27/04/2016

W tym tygodniu mija pierwsza rocznica trzęsienia ziemi, które dokładnie 25 kwietnia ubiegłego roku, nawiedziło Nepal. Kataklizm ten pochłonął blisko 10 000 istnień ludzkich, wiele setek tysięcy ludzi straciło swoje domy i dorobek życia. Mała zagubiona w Himalajach wioska Dumre ma jednak nadzieję na podniesienie się z gruzów. Tą nadzieją jest fundacja Mała Polska w Nepalu oraz Wy. W tę szczególną rocznicę przedstawiamy Wam świetną inicjatywę odbudowy szkoły i zbudowania w Dumre Domu Polskiego, w którym znajdować się będzie m.in. jedyny w okolicy medyczny. Działajmy razem i pomagajmy! Patronat medialny nad inicjatywą objął magazyn National Geographic. Projekt wspierają Martyna Wojciechowska, Julia Lachowicz, Anna...więcej