Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej i alpejskiej

Opublikowano 09/01/2017

Organizator : Ośrodek Szkolenia Turystyki Wysokogórskiej i Trekkingu w Karpaczu Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Alpejski Klub Trekkingowy ALPINTREK założony przy Klubie Wysokogórskim Uczestnictwo w kursie wymaga uprzedniego  uzyskania członkostwa w tym Stowarzyszeniu Treść zajęć : Specyfika gór w okresie zimowym , zagrożenia i zasady im przeciwdziałania , specyfika i niebezpieczeństwa gór lodowcowych . Zasady turystyki zimowej i alpejskiej, ubiór, wyposażenie, przygotowanie kondycyjne, sprzęt ( raki , czekan , kijki, kask, uprząż itd.), pozostałe wyposażenie, nauka niezbędnych węzłów, orientacja w zimowym terenie górskim, podstawy topografii, Technika poruszania się w rakach z czekanem lub kijkami na stromych stokach, graniach, w żlebach (kuluarach ), terenie skalno- śnieżnym (mikście )...więcej

Sprawozdanie z realizacji przez Klub Wysokogórski w Lubinie zadań publicznych

Opublikowano 09/01/2017

Sprawozdanie z realizacji przez Klub Wysokogórski w Lubinie  zadań publicznych zleconych przez  Powiat  Lubiński  i Gminę Miejską Lubin. Z dniem 15.12.2016 r. Klub zakończył realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   zleconego przez Gminę Miejska Lubin pod nazwą : „Realizacja programu bezpieczne  góry poprzez przeprowadzenie   cyklu szkoleń , prelekcji i seminariów w zakresie bezpiecznego uprawiania sportów i turystyki górskiej oraz wspinaczki wysokogórskiej”  W ramach zadania przeprowadzono : Prelekcje w szkołach o tematyce : Bezpieczne góry jesienią i zimą - zagrożenia w górach sposoby ich unikania  i zasady postępowania  w razie wypadku w górach , Szkolenia dla młodzieży szkolnej : zasady i formy...więcej

Władze Klubu na kadencję 2016 – 2020 r.

Opublikowano 22/08/2016

Postanowieniem z dnia 14.07.2016 r, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Stowarzyszeń KRS zmiany we władzach KW Lubin, przeprowadzone na zebraniu wyborczym w dniu 28 kwietnia 2016 r. Zgodnie z wynikami wyborów zawartymi w protokole komisji wyborczej zatwierdzonym  przez Sąd wpisem do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego na kolejną  5-letnią kadencję ukonstytuował się następujący skład władz Klubu Wysokogórskiego w Lubinie. Zarząd Klubu : 1. Jan Dudarowski  - prezes 2. Bartosz Jaworski – wiceprezes Komisja rewizyjna : 1.Marcin Świtoń – przewodniczący 2. Szymon Mańko – sekretarz Sąd koleżeński : 1. Agnieszka  Marczak Tarka – przewodnicząca 2. Monika Jaworska  -...więcej

Pik Tetnuldi nie do zdobycia

Opublikowano 22/08/2016

Decyzja o wyprawie na Pik Tetnuldi pojawiła się, gdy podczas organizacji wyjazdu na Elbrusa, zeszła lawina uniemożliwiająca przedostanie nam się z Tbilissi do Rosji. Jedyne przejście graniczne zostało wówczas zamknięte. Po naradach i dyskusjach padł pomysł na rejon, Swanetii i zdobycie mało popularnego szczytu Tetnuldi. Początkowo mieliśmy jechać czteroosobowym zespołem w składzie Stanisław i Tomasz Rapczuk, Karol Kawałko i Tomasz Szwedo jednak w dniu wylotu zdecydował się także Tomasz Siedlak wykupując ostatnie miejsce w samolocie. Po przylocie do Tbilissi czekał na nas umówiony transport do Adishi, gdzie do pokonania mieliśmy ponad pięćset kilometrów. Tego samego dnia ruszyliśmy w góry. Przechodząc...więcej

Grossglokner na weekend

Opublikowano 22/08/2016

Na najwyższy szczyt Austrii w skaldzie Stanisław i Tomasz Rapczuk, Karol Kawałko i Tomasz Siedlak, wyruszyliśmy w piątkowy wieczór, by przed dziewiątą godziną, 25 czerwca być już na szlaku. Wszelkie prognozy pogody zakładały ulewny i burzowy weekend z krótkim oknem pogodowym na niedzielny poranek. Po przyjeździe na miejsce przywitała nas piękna pogoda, która towarzyszyła na trasie do schroniska Stüdlhütte na wysokości 2801 m. n. p. m. skąd uzbrojeni w niezbędny sprzęt ruszyliśmy przez lodowiec, gdzie zaczynały gromadzić się chmury. Bez żadnych opadów dotarliśmy do grani z vie-feratami, którą podeszliśmy do schroniska imienia Erherzug Johanna na wysokości 3451 metrów, gdzie spędziliśmy...więcej