Witamy na stronie Klubu Wysokogórskiego w Lubinie

Nasz Klub zrzesza pasjonatów turystyki i organizuje wyprawy w najwyższe góry świata.

Przynależymy do Polskiego Związku Alpinizmu.

Działalność KW Lubin skierowana jest na dziedziny:

  • alpinizmu,
  • wspinaczki sportowej,
  • taternictwa jaskiniowego
  • turystyki wysokogórskiej i trekkingowej

W dotychczasowej działalności KW Lubin organizował lub współorganizował wyprawy w góry Afryki, Ameryki Południowej i Północnej,Góry Centralnej Azji (Pamir,Tien Szanu), góry Kaukazu i Himalaje.

Każdego roku prezentujemy plan wypraw klubowych, w których może uczestniczyć członek klubu, który ukończył 18 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami z życia Klubu. Polecamy dział Relacje – przeczytać w nim można opisy i relacje z wypraw członków Klubu w najdalsze zakątki globu.

 

 

Wspierają nas: Polecamy:
 
Gmina Mijeska Lubin
Gmina miejska Lubin
Starostwo Powiatowe w Lubinie
Starostwo Powiatowe w Lubinie

 

Organizator : Ośrodek Szkolenia Turystyki Wysokogórskiej i Trekkingu w Karpaczu Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Alpejski Klub Trekkingowy ALPINTREK założony przy Klubie Wysokogórskim Uczestnictwo w kursie wymaga uprzedniego  uzyskania członkostwa w tym Stowarzyszeniu Treść zajęć : Specyfika gór w okresie zimowym , zagrożenia i zasady...więcej
Sprawozdanie z realizacji przez Klub Wysokogórski w Lubinie  zadań publicznych zleconych przez  Powiat  Lubiński  i Gminę Miejską Lubin. Z dniem 15.12.2016 r. Klub zakończył realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   zleconego przez Gminę Miejska Lubin pod nazwą : „Realizacja...więcej
Postanowieniem z dnia 14.07.2016 r, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Stowarzyszeń KRS zmiany we władzach KW Lubin, przeprowadzone na zebraniu wyborczym w dniu 28 kwietnia 2016 r. Zgodnie z wynikami wyborów zawartymi w protokole komisji...więcej
- poprzednie wiadomości
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje
o aktualnościach na naszej stronie klubu ?
Wpisz swój adres e-mail!
Loading...Loading...